O stowarzyszeniu słów kilka...

Stowarzyszenie Dwie Strony Medalu zostało zarejestrowane 29.07.2016 r., choć jego nieformalna działalność zaczęła się dużo wcześniej. Misją tego stowarzyszenia jest szeroko pojęta integracja, zarówno osób sprawnych jak i niepełnosprawnych, choć nie zamyka się również na innych potrzebujących pomocy. Misja ta spełniana jest poprzez tworzenie oraz prowadzenie różnego rodzaju projektów edukacyjnych oraz integracyjnych, adresowanych do różnych grup społecznych, by pokazać im, że tak naprawdę nie istnieją żadne różnice ani granice.